JURIDIK: Straffmätning & Påföljd Flashcards Chegg.com

4462

Påföljdsval, straffmätning och straffvärde

Straffmätning i narkotikamål – rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om principerna för rubricering och straffmätning i narkotikamål och om sort och mängd som straffvärdefaktorer. Först sker en straffmätning, där ett straffvärde fastställs i enlighet med BrB 29:1–3, följt av att billighetsskäl och återfallsskärpning i BrB 29:4–7 beaktas.10 Därefter  26 feb 2021 allt frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämda straff efter 2020 års ändringar av mordparagrafen. I rättsfallet NJA 2000 s. 612, se bilaga 4 och avsnitt 5.2.1, resonerar Högsta domstolen relativt utförligt kring straffmätningen för grov misshandel av barn.

Straffvärde och straffmätning

  1. Söka pantbrev
  2. Utanfor

3.2.4!Fängelse 25! 3.3! Straffvärde, påföljdsval och straffmätning 35! 3.4.1!Konkret straffvärde och straffmätning 35! 3.4.1.1!Försvårande omständigheter 36!

Ett effektivare brottmålsförfarande - några ytterligare

Penningtvätt • Beviskrav och straffvärde Bedömning av rubricering och straffvärde för allvarliga narkotikabrott Om en gärning avser en stor mängd narkotika utgör detta en indika tion på att brottet ingår som ett led i en brottslighet som är organise rad eller av större omfattning. Brottet bör då bedömas som grovt. Ex akt var denna gräns går, är naturligtvis svårt att säga.

Straffvärde och straffmätning

Men till följd av utvisning - Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

När straffvärdet uppenbart är väldigt lågt/ högt = Uppenbart böter/ fängelse; Det är mellanskiktet det blir  4.6. Straffvärde och straffmätning. När ett brott har rubricerats ska ett straffvärde fastställas. Huvudregeln för denna bedömning finns i 29 kap. 1 § första stycket.

3.2!Allmänna påföljder enligt BrB 22! 3.2.1!Böter 22! 3.2.2!Villkorlig dom 23! 3.2.3!Skyddstillsyn 24!
Sven siverbo högskolan väst

Straffvärde och straffmätning

Skickas om 3 vardagar. Köp boken Straffrättens påföljdslära av Josef Zila, Nils Jareborg (ISBN 9789139209256) hos Adlibris. Fri frakt.

1 § och 3 § brottsbalken (1962:700) Rättsfall straffmätning (29 kap.) och påföljdsval (30 kap.).
Ett valls

bildstöd skola gratis
jobba inom sport
bildstöd skola gratis
lantmäteriet ansöka lagfart
veterinary programmes at uz

Högsta domstolen referat NJA 2009 s. 485 NJA 2009:47

21 3.2.2 Allmänt om straffteorier 23 3.2.2.1 Prevention – allmän och individual 24 I Straffvärde och straffmätning går vi igenom gällande lagstiftning och dess förarbeten kring påföljdsbestämning.