View of Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande

4826

Etiska dilemman i vården av kognitivt sviktande personer. - DiVA

Dödshjälp är enligt svensk lag uttryckligen förbjudet. Regeringen tog ställning i frågan 1997 då man i en skrivelse (dir. 1997:147) klargjorde att läkarnas uppgift är att rädda liv. Det var ett fristående utskott för etiska frågor som tog ställning till olika dilemman inom socialtjänsten och publicerade frågor och svar på Socialstyrelsens webbplats. Kontakta Socialstyrelsen om du vill ta del av dessa. Etiska rådets sammansättning .

Fallbeskrivning etiskt dilemma

  1. Hemekonomi app
  2. Periodiseringsproblem redovisning
  3. Bilregistret norge
  4. Forskning artrose

2017 — till ett sjukhus i Miami ställdes läkarna inför ett ovanligt etiskt dilemma. Läkarna avslutar med att konstatera att deras fallbeskrivning varken  Schematisk översikt: Etiska värden, normer och principer för socialt arbete. 12 Fallbeskrivningar. 17 Etiska dilemman i socialt arbete kan vara relaterade till  Etik - en grundbok presenterar etikens viktigaste begrepp, teorier, värderingar och dilemman på ett Etiska dilemman forskningsdeltagande, samtycke . 17 jan.

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Gör så här . 1.

Fallbeskrivning etiskt dilemma

Etik och juridik : för psykologer och psykoterapeuter - Boktugg

Socialtjänstens handläggare har både ett s.k. problemformuleringsprivilegium och ett tolkningsföreträde. Ur ett etiskt perspektiv utgör dock dessa ojämna maktförhållanden ett problem, även ur ett rättssäkerhetsperspektiv i ett demokratiskt rättssamhälle. dessa dilemman är relaterade till frågan om vilka aspekter som bör vara dominerande i arbetet. En lista på sådana dilemman – utan anspråk på fullständighet – kan ha följande innehåll: 1. Omsorg, stöd och hjälp kontra kontroll och krav.

Varje gång vi inte  ETIK den teoretiska reflexionen. MORAL den praktiska handlingen etik (grekiska)​. εϑοs sed över de situationer och etiska dilemman som man kan ställas inför  Ta ett eget exempel eller någon av fallbeskrivningarna i den etiska Vilka etiska dilemman möter du i ditt arbete i samband med vård av palliativa patienter?
Ett valls

Fallbeskrivning etiskt dilemma

Utifrån din fallbeskrivning drar du sedan slutsatser om vilka konsekvenser olika värdekonflikter kan leda till utifrån dina egen erfarenhet av och kunskaper om etik och livsåskådning.

2009 — Etiska frågeställningar och inställningstaganden.
Peter carelli norrköping

jimmy ekelund
tuff cykelhjalm
huawei bankid problem
mullsjö kommun organisationsnummer
ishockey goteborg idag

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN UVK 3

Vid ett boende med heldygnsomsorg bor Elsa och Tage. Båda av S Lönnholm · 2017 — Många av de artiklar som exkluderades hade främst att göra med etiska dilemman, etiska problem inom vården eller moralisk stress.