palliaTiv vård fÖr ickE palliaTiva EnhETEr - Yumpu

2155

Palliativ vård för icke palliativa enheter - Teknologisk Institut

□. □. Socialstyrelsens nya föreskrifter för livsuppehållande behandling – vad innebär de? □.

Lcp vard i livets slutskede

  1. Kontrollmärke besiktning
  2. Land dallas texas
  3. Lund solarium
  4. Sida rwanda contact
  5. Professorsgatan malmö flashback

• Allmänbildande • Biologi, Kropp och hälsa. Om serien. Lindrande vård. Borttagen från min sida i denna webbläsare.

Att få leva tills man dör”

Vård i livets slutskede är en del av den palliativa vården och ges nära den sannolika tidpunkten för döden (de sista dagarna eller veckorna). Syftet med vården i livets slutskede är att på ett individinriktat sätt stödja och vårda en döende människa och hans eller hennes närstående, på bästa möjliga sätt och med respekt för mänskliga värden. Palliativ vård ska vara planerad och det skall finnas ordinationer och framförhållning ifall besvärliga symtom skulle uppstå.

Lcp vard i livets slutskede

palliaTiv vård fÖr ickE palliaTiva EnhETEr - cloudfront.net

Socialstyrelsen gav ut ett kunskapsstöd i palliativ vård 2013 och två år senare blev palliativ medicin en tilläggsspecialitet för läkare. Det finns också ett nationellt vårdprogram ”Palliativ vård i livets slutskede” som uppdaterades senast 2016.

”LCP-Vårdplanen för döende” (www.lcp.nu) ska vara en hjälp till vårdpersonalen att ge en god basal palliativ vård i livets slutskede. Vården kvalitets-säkras genom registrering i ett nationellt kvalitetssäkringsregister, Svenska palliativ-registret (www.palliativ.se).
Christina ljungberg umeå

Lcp vard i livets slutskede

Syfte Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer utifrån närstående och God hygien kan förebygga trycksår och annat lidande. Munvård är viktigt i livets slutskede då patienten ofta sover med öppen mun och munvård kan vara en möjlighet för närstående att göra något praktiskt om de vill.

I vissa sammanhang kan den tidigare nämnda förvåningsfrågan användas för en reflekterande diskussion i teamet.
Revolutionen 1848

plötsligt händer det
pensionssparande tips
migrationsverket beslut överklaga
demens utbildning distans
skatteverket räknesnurra
staffan magnusson vetlanda

Palliativ vård för äldre i livets slutskede - Svenska

Målet med vården i livets slutskede är att värna om livskvaliteten och möjliggöra en värdig död. En person som närmar sig döden får vård och stöd med hänsyn till hans eller hennes livsvärdering Palliativ vård är vård i livet slutskede.Enligt WHO innebär det att man ser till hela människan – fysiskt, psykiskt, socialt, andligt samt stödjer närstående. Man försöker inte längre Behandlingsrekommendationer för smärtlindring i livets slutskede. Läkemedelsverket publicerade 2010 rekommendationer för smärtlindring i livets slutskede. Dokumentet har tagits fram av en nationell expertgrupp under 2010 och belyser de olika medicinska åtgärder som används i vården idag.