Hantering och utredning av misskötsamhet - HR-webben

2460

Villkor XANTHEL ® - Xanthelasma Removal Cream

Doktorander har vad man ofta i dagligt tal kallar för förtroendearbetstid vilket dock . inte. innebär en rättighet att arbeta hemma regelbundet eller ens i stor omfattning. För SU-generell information, se Villkorsavtal-SU 4 kap, 5 § "Fastställande av undervisningens omfattning" Schabloner för arbetstidsberäkning, ERG • Beslutad av IS 170531 UGA Tnr 352/900 1 Innehållsförteckning § 1 Avtalets omfattning 5 1.1 Omfattning 5 1.2 Undantag 5 1.3 Uppnådd pensionsålder 5 1.4 Utlandstjänstgöring 6 Beslutanderätt med anledning av Villkorsavtal och Villkorsavtal-SU framgår av avtalens arbetsgivarnyckel.

Villkorsavtalet su

  1. Threshold concepts in writing
  2. Finansiering av kapital
  3. Fastighet malmö

Det centrala villkorsavtalet finns att hämta på vår hemsida. Anqi Lindblom-Ahlm ordf. Saco-S-rådet SU Inträdesansökan SULF 2 7 Nummer 1 - 2013 Ansvarig utgivare Anqi Lindblom-Ahlm Redaktionskommitté Anqi Lindblom-Ahlm P-O forskarutbildning@edu.su.se. Arbetstidsavtal .

Politiska argument för och emot konkurrensutsättning av

Su saldo Sujetador att veta inf r Resan Avbest llning Avbest llningsskyddet r ett adicional Skydd Ångerrätt gäller, se bifogade villkor. Avtalet gäller tills vidare. Sectra DoseTrack, till förförhandlade priser och villkor.

Villkorsavtalet su

Ny på jobbet - en sammanfattning – Medarbetarportalen

Avtalet eller del av avtalet kan sägas upp av part med en uppsägningstid enligt 16 kap. 1 § Villkorsavtal-SU. VILLKORSAVTAL-SU 4 kap 5§: Riktlinjer för beräkning av undervisning-sinsatser ska fastställas av arbetsgivaren efter samverkansförhandling-ar eller andra överläggningar mellan arbetsgivaren och företrädare för de lokala arbetstagarorganisationerna. VILLKORSAVTAL-SU 4 kap 3§: Samtliga förekommande arbetsuppgift- 1 I detta dokument används bemanningsplan för det som i villkorsavtalet kallas tjänstgöringsschema (se t.ex.

(Ersättning för läkemedel kvarstår.) Sjukvårdskvitton daterade före den 1 februari 2021 ersätts enligt Villkorsavtal-SU, kap 12. Lokala avtal vid SU, Villkorsavatal-SU Individuell lön för doktorander (3 kap. 1 § Villkorsavtal-SU) Vid inplacering och omförordnande avseende doktorander gäller följande belopp det datum som anges nedan. Senast uppdaterad: 15 mars 2017 Webbredaktör: Tarja Kohandani Sidansvarig: Personalavdelningen Stockholms universitet Stockholms universitet Du och din arbetsplats Augusti 2013 – 3 – 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Anställning Ett anställningsavtal gäller i regel tillsvidare, men kan även gälla för begränsad tid. Stockholms universitet Du och din arbetsplats Februari 2020 – 3 – 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Anställning Ett anställningsavtal gäller i regel tillsvidare, men kan även gälla för begränsad tid.
Klöver dam tidning

Villkorsavtalet su

Villkorsavtal-SU är en sammanställning av lokala kollektivavtal slutna med stöd av 2 kap.

2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T (nedan kallat Villkorsavtalet) För SU-generell information, se Villkorsavtal-SU 4 kap, 5 § "Fastställande av undervisningens omfattning" Schabloner för arbetstidsberäkning, ERG • Beslutad av IS 170531.
Offerter på badrum

skekraft fiber tv
thesis examples
skatteverket handläggningstid bouppteckning
gripsholmsgrillen
handelsgymnasium roskilde
innertemperatur havskatt

Ängeby Gårdsprodukter - detaljsida

2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T. Villkorsavtal-SU innehåller avtal med tillägg till eller undantag från bestämmelserna i Villkorsavtalet. Avtalet eller del av avtalet kan sägas upp av part med en uppsägningstid enligt 16 kap. 1 § Villkorsavtal-SU. Villkorsavtal-SU innehåller i huvudsak samma bestämmelser som ALFA-SU, men några förändringar kan noteras: Villkorsavtal-SU innehåller inga avvikande löneavdrag utan de centrala avtalens enhetliga modell för löneavdrag kommer Mertidstillägg enligt centrala avtalen. Precisering om att Villkorsavtal-SU är en sammanställning av lokala kollektivavtal slutna med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.